گزارش تصویری

اتاق فرمان برگزاری دوره آموزش مجازی مرکز یادگیری میم

اتاق فرمان برگزاری دوره آموزش مجازی مرکز یادگیری میم
اتاق فرمان برگزاری دوره آموزش مجازی مرکز یادگیری میم
اتاق فرمان برگزاری دوره آموزش مجازی مرکز یادگیری میم
اتاق فرمان برگزاری دوره آموزش مجازی مرکز یادگیری میم
اتاق فرمان برگزاری دوره آموزش مجازی مرکز یادگیری میم
اتاق فرمان برگزاری دوره آموزش مجازی مرکز یادگیری میم
اتاق فرمان برگزاری دوره آموزش مجازی مرکز یادگیری میم
اتاق فرمان برگزاری دوره آموزش مجازی مرکز یادگیری میم
اتاق فرمان برگزاری دوره آموزش مجازی مرکز یادگیری میم
اتاق فرمان برگزاری دوره آموزش مجازی مرکز یادگیری میم

دوره آموزش مشارکتی «مدیریت مصرف رسانه در خانواده» در تیر و مرداد ماه ۱۳۹۹ در بستر مجازی برگزار گردید. در طی این دوره، شناخت انواع رسانه، نگاه انتقادی و آسیب‌های مواجهه ارزیابی نشده با رسانه / معیارهای ارزیابی رسانه /شناخت ویژگی‌های دوره‌ی سنی / تعیین رده بندی سنی و انطباق معیارهای ارزیابی رسانه‌ای مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.

این گزارش را با دوستان خود با اشتراک بگذارید:
عضویت در خبرنامه مرکز یادگیری میم
برای دریافت جدیدترین محتوای آموزشی و اطلاع از دوره‌های آموزشی می‌توانید در خبرنامه مرکز یادگیری میم عضو شوید.