انجمن ها

خانه انجمن ها

  • انجمن
  • موضوع‌ها
  • نوشته‌ها
  • آخرین نوشته
  • اتاق گفتگوی دوره‌ی «تربیت ارزیاب محصولات رسانه‌ای»
   اتاق گفتگو محلی برای تبادل نظرات شما فراگیران است. شما می‌توانید یک موضوع جدید را ایجاد کنید و یا به موضوعاتی که دیگران ایجاد کرده‌اند پاسخ دهید. برای شروع، یکی از دغدغه‌هایتان را با دیگر فراگیران مطرح نمایید. سوال بپرسید و یا تجربه‌ی شخصی خود را برای بهبود با دیگران به اشتراک بگذارید. اتاق گفتگو از ابتدای دوره تا انتهای آن -۲۴ ساعته- باز خواهد بود. هر ساعتی از شبانه روز به اینجا بیایید و برای یادگیری خود و دیگران، بخوانید و بنویسید. تسهیلگر دوره نیز در گفتگوهای این اتاق مشارکت می‌کند و نظرات خوب شما را در ساعت گپ گروهی مرور خواهد شد.  
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • اتاق گفتگوی دوره‌ی «تربیت فرزند شاد و شکوفا»
   اتاق گفتگو محلی برای تبادل نظرات شما فراگیران است. شما می‌توانید یک موضوع جدید را ایجاد کنید و یا به موضوعاتی که دیگران ایجاد کرده‌اند پاسخ دهید. برای شروع، یکی از دغدغه‌هایتان را با دیگر فراگیران مطرح نمایید. سوال بپرسید و یا تجربه‌ی شخصی خود را برای بهبود با دیگران به اشتراک بگذارید. اتاق گفتگو از ابتدای دوره تا انتهای آن -۲۴ ساعته- باز خواهد بود. هر ساعتی از شبانه روز به اینجا بیایید و برای یادگیری خود و دیگران، بخوانید و بنویسید. تسهیلگر دوره نیز در گفتگوهای این اتاق مشارکت می‌کند و نظرات خوب شما را در ساعت گپ گروهی مرور خواهد شد.
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • اتاق گفتگوی دوره‌ی «مدیریت مصرف رسانه در خانواده»
   اتاق گفتگو محلی برای تبادل نظرات شما فراگیران است. شما می‌توانید یک موضوع جدید را ایجاد کنید و یا به موضوعاتی که دیگران ایجاد کرده‌اند پاسخ دهید. برای شروع، یکی از دغدغه‌هایتان را با دیگر فراگیران مطرح نمایید. سوال بپرسید و یا تجربه‌ی شخصی خود را برای بهبود با دیگران به اشتراک بگذارید. اتاق گفتگو از ابتدای دوره تا انتهای آن -۲۴ ساعته- باز خواهد بود. هر ساعتی از شبانه روز به اینجا بیایید و برای یادگیری خود و دیگران، بخوانید و بنویسید. تسهیلگر دوره نیز در گفتگوهای این اتاق مشارکت می‌کند و نظرات خوب شما را در ساعت گپ گروهی مرور خواهد شد.  
  • 10
  • 36
  • 8 ماه، 2 هفته پیش

   فاطمه شریفی

  • اتاق گفتگوی دوره‌ی «مراقبت جنسی»
   اتاق گفتگو محلی برای تبادل نظرات شما فراگیران است. شما می‌توانید یک موضوع جدید را ایجاد کنید و یا به موضوعاتی که دیگران ایجاد کرده‌اند پاسخ دهید. برای شروع، یکی از دغدغه‌هایتان را با دیگر فراگیران مطرح نمایید. سوال بپرسید و یا تجربه‌ی شخصی خود را برای بهبود با دیگران به اشتراک بگذارید. اتاق گفتگو از ابتدای دوره تا انتهای آن -۲۴ ساعته- باز خواهد بود. هر ساعتی از شبانه روز به اینجا بیایید و برای یادگیری خود و دیگران، بخوانید و بنویسید. تسهیلگر دوره نیز در گفتگوهای این اتاق مشارکت می‌کند و نظرات خوب شما را در ساعت گپ گروهی مرور خواهد شد.
  • 2
  • 2
  • 4 ماه پیش

   سعید سراج

عضویت در خبرنامه مرکز یادگیری میم
برای دریافت جدیدترین محتوای آموزشی و اطلاع از دوره‌های آموزشی می‌توانید در خبرنامه مرکز یادگیری میم عضو شوید.